Image

D

Gặp khó khăn trong việc đặt hàng?
đặt thông qua whatapp

Domino Pizza (Kulai) ( , 1)

3 Regular Pizza (9 ’Inch)

Giá bán: Rm49.80

CHICKENSAURUS

ROASTED CHICKEN, CHICKEN PEPPERONI AND MUSHROOM SLICES ON OUR AWESOME SMOKY BLENDED BBQ SAUCE

Giá bán: Rm43.45

BREADSTIX

SINK YOUR TEETH INTO 8 BAKED TREATS FILLED WITH GARLIC GOODNESS

Giá bán: Rm13.25

CLASSIC CHICKEN

LOADED WITH SUCCULENT SHREDDED, FRESH ONIONS, GREEN PEPPER, AND RIPE OLIVES. TRULY DELICIOUS!

Giá bán: Rm41.15

BLUEBERRY CHEESECAKE LAVA CAKE

A CREAMY CHEESECAKE FILLED WITH LUSCIOUS, WARM SAUCE.

Giá bán: Rm18.30

7UP (BOTTLE)

7UP

Giá bán: Rm11.40

BBQ CHICKEN

SUCCULENT SHREDDED CHICKEN, FRESH ONIONS, GREEN PEPPER TOPPED WITH 100% MOZZARELLA CHEESE & TANGY BBQ SAUCE

Giá bán: Rm36.70

Signature Quattro Beef (Classic)

Four different flavors - Beef Pepperoni, Aloha Chicken, Prawn Sensation and Simply Cheese, loaded with mushrooms for that extra burst of flavor.

Giá bán: Rm41.15

TOP SECRET QUATTRO

Four Top Secret flavours in one pizza - Chicken Confidential, Classified Chicken, Tuna Temptation and Vegie Fiesta creating a creamy, garlic and cheesy perfection.

Giá bán: Rm41.30

Signature Quattro Chicken (Classic)

Four different flavors - Chicken Pepperoni, Aloha Chicken, Prawn Sensation and Simply Cheese, loaded with mushrooms for that extra burst of flavor.

Giá bán: Rm41.15

PRAWN SENSATION

SUCCULENT PRAWNS, MARINATED IN ITALIAN HERBS & SPICES, IMPORTED BELGIAN SPINACH, JUICY CHERRY TOMATOES & ONIONS WITH OUR BRAND NEW PIZZA SAUCE

Giá bán: Rm43.45

EXTRAVAGANZZA

OUR SIGNATURE PIZZA LOVED BY THE WORLD. TOPPED WITH BEEF PEPPERONI, GROUND BEEF, FRESH ONIONS, GREEN PEPPER, MUSHROOM, AND RIPE OLIVES. NEED WE SAY MORE?

Giá bán: Rm41.15

7UP (CAN)

7UP

Giá bán: Rm8.65

CHEDDAR CHEESE STIX

CHEESY STICKS LOADED WITH CHEDDAR AND SPRINKLED WITH PARMESAN CHEESE

Giá bán: Rm16.00

FLAMING TUNA

DELICIOUS TUNA CHUNKS, FRESH ONIONS TOPPED WITH RED-HOT CHILIES! GET READY FOR A SPICY ENCOUNTER

Giá bán: Rm36.70

CHOCOLATE LAVA CAKE

DISCOVER A LUSCIOUSLY MELTED SOFT CHOCOLATE CENTRE, OVERFLOWING WITH CHOCOLATEY GOODNESS

Giá bán: Rm18.30

CHICKEN WINGS BBQ

JUICY AND TENDER ROASTED CHICKEN WINGS TOSSED WITH TANGY BBQ SAUCE

Giá bán: Rm20.60

BLEU MINERAL WATER

BLEU MINERAL WATER

Giá bán: Rm5.75

SAMBAL VEGIE

FRESH MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, ONIONS, RIPE OLIVES AND CHERRY TOMATOES ON OUR NEW AND AUTHENTIC SAMBAL SAUCE

Giá bán: Rm36.70

MEAT MANIA

MEAT LOVERS, GET READY TO MEET YOUR MATCH! LOADED WITH BEEF PEPPERONI, BEEF SAUSAGES, GROUND BEEF, CHICKEN SAUSAGES, AND RIPE OLIVES.

Giá bán: Rm41.15

SAMBAL SURF & TURF

SUCCULENT PRAWNS MARINATED IN HERBS & SPICES, SHREDDED CHICKEN, JUICY PINEAPPLES AND GREEN PEPPERS ON OUR NEW AND AUTHENTIC SAMBAL SAUCE

Giá bán: Rm43.45

Vegie Quattro (Favorites)

Four vegetable flavors in one pizza. Crunch spinach, juicy tomatoes, succulent olives and zesty pineapples with fresh green peppers. Vegie Pizza just became lip smacking good.

Giá bán: Rm36.70

SEAFOOD DELIGHT

OUR SEAFOOD SPECIALTY IS OVERFLOWING WITH SUCCULENT CRAB MEAT, DELICIOUS TUNA CHUNKS, FRESH ONIONS AND GREEN PEPPER

Giá bán: Rm36.70

TROPICAL SAMBAL PRAWN

SUCCULENT PRAWNS MARINATED IN HERBS & SPICES. FRESH ONIONS, JUICY PINEAPPLES, RED CHILIES ON OUR NEW AND AUTHENTIC SAMBAL SAUCE

Giá bán: Rm43.45

SMOKY PEPPERONI MUSHROOM

BEEF PEPPERONI AND MUSHROOM SLICES ON OUR AWESOME SMOKY BLENDED BBQ SAUCE

Giá bán: Rm41.15

CHICKEN WINGS PLAIN

WELL SEASONED ROASTED CHICKEN WINGS, TENDER AND JUICY

Giá bán: Rm20.60

LIPTON ICE TEA - LEMON (BOTTLE)

LIPTON ICE TEA

Giá bán: Rm14.40

SPICY SAMBAL

A UNIQUELY MALAYSIAN CREATION WITH SUCCULENT SHREDDED CHICKEN, ANCHOVIES, RED-HOT CHILIES, GREEN PEPPER, AND FRESH ONIONS!

Giá bán: Rm41.15

LIPTON ICE TEA - LEMON (CAN)

LIPTON ICE TEA

Giá bán: Rm9.80

CINNASTIX

SOFT AND FLUFFY BREADSTICKS, SPRINKLED WITH CINNAMON AND SUGAR, THEN BAKED TO PERFECTION. SERVED WITH SWEET ICING

Giá bán: Rm13.25

SMOKY BEEF & CHICK

ONION SLICES, GREEN PEPPERS, GROUND BEEF AND CHICKEN POTPOURRI SAUSAGES ON OUR AWESOME SMOKY BLENDED BBQ SAUCE

Giá bán: Rm36.70

SPICY SAUSAGES

A FIERY MIX OF CHICKEN POTPOURRI SAUSAGES, RED-HOT CHILIES, AND JUICY PINEAPPLES. A HOT FAVOURITE!

Giá bán: Rm41.15

FABULOUS FOUR

THE FABULOUS FOUR IS THE PERFECT PARTNER FOR YOUR PIZZAS, WITH MOUTHWATERING MIX OF SAVOURY TREATS AND SWEET DELIGHTS. (Crazy Chicken Crunchies - Original may be replaced with Crazy Chicken Crunchies - Tomyam)

Giá bán: Rm39.00

VEGIE GALORE

A DELIGHTFUL MIX OF FRESH ONIONS, GREEN PEPPER, CHERRY TOMATOES, AND MUSHROOMS

Giá bán: Rm36.70

MOUNTAIN DEW (BOTTLE)

MOUNTAIN DEW

Giá bán: Rm11.40

SPAGHETTI CHICKEN

Giá bán: Rm20.60

MOUNTAIN DEW (CAN)

MOUNTAIN DEW

Giá bán: Rm8.65

PEPSI (BOTTLE)

PEPSI

Giá bán: Rm11.40

PEPSI (CAN)

PEPSI

Giá bán: Rm8.65

PEPSI BLACK (BOTTLE)

PEPSI BLACK 1.5L

Giá bán: Rm11.40

TWISTER ORANGE (BOTTLE)

TROPICANA TWISTER ORANGE

Giá bán: Rm17.85

Giỏ hàng trống


Vận chuyển
Trong giờ cao điểm, có thể đến được các loại thực phẩm địa phương trong vòng 60 phút, thực phẩm Outstation trong vòng 90 phút. Quá thời hạn sẽ được giao hàng miễn phí.
Hồ sơ đóng góp trong quá khứ

Tóm tắt theo thứ tự


Lưu ý quan trọng:
*Sms xác nhận sẽ được gửi cho bạn sau khi đơn hàng của bạn được đặt thành công.
*Người lái của chúng tôi không được phép mở và kiểm tra thực phẩm do Covid "19.
* Khách hàng không được thanh toán nhiều hơn số tiền phải trả trước khi tham khảo ý kiến ​​của quản trị viên của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng không trả tiền cho người lái. Bạn vẫn có thể thanh toán qua ngân hàng trực tuyến sau khi ăn xong bữa ăn của mình.

* Giao hàng nhanh chóng: thực phẩm đến trong vòng 30 phút đối với khu vực kulai, 60 phút đối với các cửa hàng ăn uống. Vượt quá thời hạn sẽ hoàn trả lại Rm 2

*Bằng cách xác nhận đơn đặt hàng, tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện và ủy quyền cho Koo Family Sdn. Bhd để đặt hàng thay mặt tôi.