Image

P

Gặp khó khăn trong việc đặt hàng?
đặt thông qua whatapp

Pizza Hut (Kulai) ( , 0)

6 ’ Personal Pizza

Giá bán: Rm7.90

MyBox Crispy Chicken Pops (NP: RM 31.30)

1 Personal pizza, 1 crispy chicken pops & 1 pepsi can

Giá bán: Rm21.90

Blazing Seafood

Served with spicy sweet sour sauce, tuna, crabsticks, pineapples, capsicums, onions & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm15.30

Cheesy Pops with Nachos Cheese Sauce

Cheesy Pops with cheese sauce

Giá bán: Rm13.90

WingStreet Krispy Wings - BBQ

Juicy original golden crispy wings tossed with BBQ sauce served to perfection

Giá bán: Rm14.90

Aloha Chicken

Served with thousand island sauce, chicken rolls, chicken salami, pineapples & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm13.90

Exclusive Sweet & Sour Double Box (NP: RM70.80)

Sweet & Sour Cheesy Bites + 1 Regular Pizza + 1.5L Pepsi

Giá bán: Rm59.90

Large Hand Crafted Pizza Favorite

Crisps outside & airy soft inside

Giá bán: Rm41.90

Cheesy Chicken Fingers

6 Pcs. Fried chicken tenders filled with cheese

Giá bán: Rm11.70

New Pepsi 1.5L PET (Black)

New Pepsi

Giá bán: Rm7.90

Cheesy Poppers Combo 1 (NP: RM62.80)

Cheesy Poppers Pizza + 1 Cheesy Pops or Sausage Bites + 2 Pepsi Can

Giá bán: Rm49.90

Mybox Kari Pasta (NP: 27.70)

1 Kari pasta, 1 crispy fries & 1 pepsi can

Giá bán: Rm19.90

WingStreet Krispy Wings - Original

Juicy original golden crispy wings served to perfection with light crunchiness bite

Giá bán: Rm13.90

Chicken Supreme

Served with tomato sauce, chicken meat, chicken salami, chicken loaf, mushrooms, capsicums, onions & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm15.30

Beef Pepperoni

Served with tomato sauce, beef pepperoni & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm13.90

Large Hand Crafted Pizza Supreme

Crisps outside & airy soft inside

Giá bán: Rm46.80

Cheesy Poppers Pizza

ith chicken Pepperoni, chicken meatballs, chicken meat, tomatoes, onion, mozzarella cheese and nacho cheese and spicy nacho cheese sauce.

Giá bán: Rm38.90

Sweet & Sour Cheesy Bites

With new peach mayo, chicken roll, new Orleans chicken, roasted onions, red capsicum and pineapple ring

Giá bán: Rm39.90

MyBox Pasta 1 (NP: RM 26.90)

1 Pasta, 1 garlic bread or mushroom soup & 1 pepsi can. 1 Onion rings / crispy fries / potato wedges

Giá bán: Rm17.90

Cheesy Pops with Spicy Nachos Cheese Sauce

Cheesy Pops with spicy cheese sauce

Giá bán: Rm13.90

Cheesy Flatbread

Flatbread baked with mozzarella cheese

Giá bán: Rm7.50

New Pepsi Can (Black)

New Pepsi

Giá bán: Rm5.50

MyBox Onion Rings (NP: RM 26.80)

1 Personal pizza, 1 onion rings & 1 pepsi can

Giá bán: Rm18.90

Regular Pizza 9 “

Giá bán: Rm14.90

Large Pizza 15"

Giá bán: Rm21.90

Chicken Fries with Nachos Cheese Sauce

Fried chicken tenders with cheese sauce

Giá bán: Rm12.50

Creamy Crispy Chicken

Giá bán: Rm35.80

MyBox Potato Wedges (NP: RM 26.65)

1 Personal pizza, 1 potato wedges & 1 pepsi can

Giá bán: Rm18.90

WingStreet Krispy Wings - Tangy Cheese

Juicy original golden crispy wings tossed with tangy cheese sauce served to perfection

Giá bán: Rm14.90

Pepsi 1.5L PET (Blue)

Pepsi

Giá bán: Rm7.90

Cheesy Pops

Giá bán: Rm12.90

MyBox Pasta 2 (NP: RM 31.80)

1 Pasta, 1 onion rings, crispy fries or potato wedges & 1 pepsi can. 1 Crispy chicken pops / tasty chicken bites

Giá bán: Rm18.90

Cheesy Poppers Pizza

with chicken Pepperoni, chicken meatballs, chicken meat, tomatoes, onion, mozzarella cheese and nacho cheese and spicy nacho cheese sauce.

Giá bán: Rm28.90

Sweet & Sour Combo 1 (NP: RM63.80)

Sweet & Sour Cheesy Bites + 1 Sausage Bites or Cheesy Flatbread or Garlic Bread or Cheesy Pops + 2 Pepsi Can

Giá bán: Rm49.90

Chicken Delight

Served with BBQ sauce, chicken meat, mushrooms, onions & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm13.90

Regular Hand Crafted Pizza Favorite

Crisps outside & airy soft inside

Giá bán: Rm31.90

MyBox Pasta 3 (NP: RM 35.30)

1 Pasta, 1 crispy chicken pops or tasty chicken bites & 1 pepsi can. Roasted wings New Orleans

Giá bán: Rm21.90

WingStreet Roasted Wings - Deli Wings

Chicken wings marinated in aromatic spices & smoked to perfection

Giá bán: Rm9.80

Hawaiian Supreme

Served with tomato sauce, chicken meat, chicken loaf, pineapples & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm15.30

Regular Hand Crafted Pizza Supreme

Crisps outside & airy soft inside

Giá bán: Rm35.80

Exclusive Cheesy Poppers Double Box (NP: RM69.80)

1 Cheesy Poppers Pizza + 1 Regular Pizza

Giá bán: Rm66.80

Chicken Fries

12 Pcs. Fried chicken tenders

Giá bán: Rm11.50

Chicken Fries with Spicy Nachos Cheese Sauce

Fried chicken tenders with spicy cheese sauce

Giá bán: Rm12.50

Pepsi Can (Blue)

Pepsi

Giá bán: Rm5.50

Chicken Pepperoni

Served with tomato sauce, chicken pepperoni & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm13.90

Sweet & Sour Combo 2 (NP: RM94.20)

Sweet & Sour Cheesy Bites + 2 Pastas + 2 Mushroom Soups + 1 Cheesy Flatbread or Crispy Fries or Garlic Bread

Giá bán: Rm69.90

Nachos Cheese Sauce

Nachos cheese sauce

Giá bán: Rm1.90

Island Supreme

Served with thousand island sauce, crabsticks, tuna, pineapples, onions & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm15.30

Revive Isotonic Can

7up Revive

Giá bán: Rm5.50

Cream of Mushroom Soup

A hearty bowl of rich mushroom soup

Giá bán: Rm6.50

Chicken Sensation

Served with spicy sweet sour sauce, chicken meat, pineapples, onions & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm13.90

Spicy Nachos Cheese Sauce

Spicy nachos cheese sauce

Giá bán: Rm1.90

Zippy Mineral Water

Mineral Water

Giá bán: Rm4.00

Crispy Chicken Pops

1 Crispy chicken pops. Juice bites fried to perfection

Giá bán: Rm12.90

Creamy Beef Fiesta

Giá bán: Rm31.90

Super Supreme

Served with tomato sauce, ground beef, beef pepperoni, beef cabanossi, chicken loaf, mushrooms, pineapples, capsicums, olives, onions & mozzarella cheese

Giá bán: Rm15.30

Mama Mia Meatballs

9 Pcs. Chicken meatballs with chunky tomato sauce & mozzarella cheese

Giá bán: Rm18.30

Creamy Chicken Fiesta

Giá bán: Rm31.90

Triple Chicken

Served with thousand island sauce, chicken rolls, chicken meat, chicken salami, mushrooms, tomatoes, onions & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm15.30

Molten Lava Cake

Chocolate lava cake filled with warm chocolate sauce

Giá bán: Rm12.80

Deluxe Cheese

Served with tomato sauce & mozzarella cheese

Giá bán: Rm13.90

Hawaiian Chicken

Giá bán: Rm13.90

Onion Rings

Light & fluffy battered onion rings

Giá bán: Rm9.40

Island Tuna

Served with thousand island sauce, tuna, pineapples, onions & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm13.90

Sweet Potato Fries

Gold fried sweet potato fries

Giá bán: Rm9.90

Veggie Lover

Served with thousand island sauce, tuna, pineapples, onions & mozzarella cheese.

Giá bán: Rm13.90

Tasty Chicken Bites

8 Pcs. Pan-fried chicken rolls wrapped in a crispy bean curd skin

Giá bán: Rm9.90

Giỏ hàng trống


Vận chuyển
Trong giờ cao điểm, có thể đến được các loại thực phẩm địa phương trong vòng 60 phút, thực phẩm Outstation trong vòng 90 phút. Quá thời hạn sẽ được giao hàng miễn phí.
Hồ sơ đóng góp trong quá khứ

Tóm tắt theo thứ tự


Lưu ý quan trọng:
*Sms xác nhận sẽ được gửi cho bạn sau khi đơn hàng của bạn được đặt thành công.
*Người lái của chúng tôi không được phép mở và kiểm tra thực phẩm do Covid "19.
* Khách hàng không được thanh toán nhiều hơn số tiền phải trả trước khi tham khảo ý kiến ​​của quản trị viên của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng không trả tiền cho người lái. Bạn vẫn có thể thanh toán qua ngân hàng trực tuyến sau khi ăn xong bữa ăn của mình.

* Giao hàng nhanh chóng: thực phẩm đến trong vòng 30 phút đối với khu vực kulai, 60 phút đối với các cửa hàng ăn uống. Vượt quá thời hạn sẽ hoàn trả lại Rm 2

*Bằng cách xác nhận đơn đặt hàng, tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện và ủy quyền cho Koo Family Sdn. Bhd để đặt hàng thay mặt tôi.